Vælg en side
Indsamlingsordning

 

Ved at lade os stå for afhentning af emballeret farligt affald, opnår din virksomhed en række fordele – blandt andet:

  • vejledning om farligt affald
  • korrekt mærkning
  • gratis udbringning af emballage i forbindelse med afhentning
  • korrekt behandling af affaldet

Selve transporten sker i henhold til regler om transport af farligt affald og farligt gods.

Uemballeret affald

Vi henter eller modtager ikke uemballeret farligt affald. Men vi sælger emballager, som du kan pumpe dit flydende affald over i. Når emballagen er fyldt op, kan du lave en afhentningsaftale med Sonfor Kemi. Hvis du vil benytte en anden transportør end Sonfor Kemi, skal du kontakte Sønderborg Kommune Erhverv & Affald og lave en aftale om fritagelse til brug af anden transportør.

Værd at vide

 

Det farlige affald skal være pakket i godkendt emballage, mærket og klar til afhentning, når chaufføren ankommer.
En godkendt emballage skal være tæt, lukket og korrekt mærket.
Der skal være en person til stede, som ved hvor affaldet står, og som kan underskrive deklarationerne ved afhentning.

Vi kan afhente dit farligt affald hver uge på tirsdage og onsdage. Seneste tilmelding til afhentning er hver mandag kl. 14.00. Kommer din tilmelding senere, kan vi først hente dit farlige affald den efterfølgende uge.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på T 8843 5323.

 

Bestil afhentning
Firmanavn
Kontaktperson Telefonnummer
Deklarationsnummer Affaldstype Emballage Antal
Eventuel besked